Οι άνθρωποί μας

Η εταιρία ΝΑΝΟΥΡΗΣ ως μία 100% ελληνική εταιρεία οικογενειακού χαρακτήρα, δίνει ιδιαίτερη φροντίδα και προσοχή στους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτή.

Μέσα από διαρκή εκπαίδευση, με μεράκι, φαντασία και κάτω από άριστες συνθήκες εργασίας, οι άνθρωποί μας – ο καθένας από τη θέση του- προσπαθούν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Με αυτόν τον τρόπο, απαντάμε δυναμικά και υπεύθυνα στις συνεχείς προκλήσεις της αγοράς, με στόχο να κατακτούμε καθημερινά την εμπιστοσύνη του καταναλωτή.

Άλλωστε υπηρετούμε την εξής βασική αρχή: Μια εταιρία γνωρίζει επιτυχίες όταν οι άνθρωποί της είναι ικανοποιημένοι και μπορούν να συνεργαστούν για την επίτευξη του κοινού στόχου!

 • Οι άνθρωποί μας
  Οι άνθρωποί μας
 • Οι άνθρωποί μας
  Οι άνθρωποί μας
 • Οι άνθρωποί μας
  Οι άνθρωποί μας
 • Οι άνθρωποί μας
  Οι άνθρωποί μας
 • Οι άνθρωποί μας
  Οι άνθρωποί μας