Η εταιρία μας

Η εταιρία ΝΑΝΟΥΡΗΣ είναι μία 100% ελληνική εταιρεία οικογενειακού χαρακτήρα, η οποία συμβάλει ενεργά στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας με τη συνεχή λειτουργία της από το 1990, προσφέροντας απασχόληση σε ελληνικές οικογένειες και χρησιμοποιώντας αλεύρι αποκλειστικά από ελληνικούς μύλους για την παραγωγή όλων των προϊόντων της.