Πιστοποίηση ποιότητας

Το τσουρέκι ΝΑΝΟΥΡΗΣ παράγεται καθημερινά σύμφωνα με αυστηρά διεθνή πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων. Μια σειρά από έγκυρες πιστοποιήσεις που ανανεώνονται διαρκώς, διασφαλίζουν τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας σε κάθε παραγωγή, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη φροντίδα μας στον τελικό καταναλωτή. Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα, ο εγκαταστάσεις μας έχουν πιστοποιηθεί με τα παρακάτω Συστήματα […]