Πιστοποίηση ποιότητας

Το τσουρέκι ΝΑΝΟΥΡΗΣ παράγεται καθημερινά σύμφωνα με αυστηρά διεθνή πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων. Μια σειρά από έγκυρες πιστοποιήσεις που ανανεώνονται διαρκώς, διασφαλίζουν τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας σε κάθε παραγωγή, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη φροντίδα μας στον τελικό καταναλωτή.
Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα, ο εγκαταστάσεις μας έχουν πιστοποιηθεί με τα παρακάτω Συστήματα Ποιότητας και Ασφάλειας:

  • Έτος 2007 μέχρι και σήμερα
    Από τις πρώτες παραγωγικές μονάδες τροφίμων βιοτεχνικού χαρακτήρα στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε για το Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων κατά το πρότυπο με ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005.
  • Έτος 2009
    Διεύρυνση της πιστοποίησης για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο IFS (International Food Standard).
  • Έτος 2010 μέχρι και σήμερα
    Αναβάθμιση της πιστοποίησης για το Σύστημα Ασφάλειας και Ποιότητας κατά το πρότυπο BRC (British Retail Consortium) & IFS (International Featured Standard).

Τα παραπάνω Συστήματα αποτελούν θεμελιώδη πρότυπα παγκόσμιας αναγνώρισης, που στηρίζονται τις αρχές του HACCP δίνοντας ιδιαίτερη βάση στην καλή βιομηχανική πρακτική (GMP) και στην ορθή υγιεινή πρακτική (GHP). Συγκεκριμένα, καθορίζουν τις απαιτήσεις για την ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων από την παραγωγή μέχρι και την πώλησή τους στον τελικό καταναλωτή.

Η καλή εφαρμογή καθώς και η τήρηση των συστημάτων ποιότητας πιστοποιήθηκαν από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης TUV AUSTRIA.